Krachtens de artikelen L.111, 112 en 113 van het Wetboek van intellectueel eigendom, verklaren wij dat onze rechten zijn verbonden aan al onze persoonlijke gegevens, tekeningen, foto's, teksten etc ... gepubliceerd op de website http://www.knappeknoopjes.be vanaf de dag waarop deze online ging met name 3 mei 2014.
 Voor commercieel gebruik van voorgaande zal ten alle tijden eerst onze schriftelijke toestemming nodig zijn.

Sylvia Eelen en Jan Neirinck